Vždy nejnovější jQuery přes Google CDN

Zveřejněno autor   avatar

jQuery je knihovna, která velmi zjednodušuje běžné operace v javascriptu.

Na stránky ji můžete dát tak, že ji stáhnete ze stránek jquery.com a v HTML na ni normálně odkážete v hlavičce.

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script>

Problém je, že jQuery i v minimalistické má přes 90 Kb a tak její načtení nějakou chvíli zabere. Pokud máte zákazníky v US a stránky na serveru v Čechách, je těch 90 Kb docela dost. Pro zrychlení je možné použít sdílení přes CDN – Content Delivery Network. To znamená, že soubor je uložen na více místech po světě se stejnou adresou a k uživateli se dostane z toho nejbližšího serveru. Další výhoda je, že se soubor cachuje u uživatele a je pravděpodobné, že jej má uložen už z nějaké úplně jiné stránky, kterou navštívil.

Zde je příklad s jQuery CDN a Google CDN :

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.1.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>

Google CDN umí ještě jedno vylepšení, které není dokumentováno. Alespoň já jsem jej nikde nenašel. Pokud máte několik desítek webů jako my, aktualizace  jQuery a sledování verzí je docela náročné. Na a to vylepšení spočívá v tom, že zaměníte verzi jQuery za číslo 1. Máte tak zaručeno, že používáte vždy nejnovější verzi jQuery bez nutnosti aktualizace.

Výsledek je tedy:

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>

To samé platí i pro jQuery UI, která má necelých 200 Kb:

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com//ajax/libs/jqueryui/1/jquery-ui.min.js"></script>

Další info o Google CDN je zde http://code.google.com/intl/cs-CZ/apis/libraries/devguide.html#jquery.