Správa projektů s připravovaným ActiveCollab 3Project management with upcoming ActiveCollab 3

Zveřejněno autor   avatar

V roce 2008 jsem se podílel na výběru systému pro správu požadavků ve firmě, kde jsem tehdy pracoval. Tabulky v Excelu nám přestaly stačit a stále více byl potřeba systém, ve kterém by byly přiložené podklady, zaznamenána komunikace, stav požadavku a čas strávený nad jeho řešením.

Jako webová firma jsme chtěli systém, který poběží online a bude díky tomu přístupný kdykoliv a odkudkoliv.

ProjectPier (tehdy ještě ActiveCollab 0.7) nevypadal špatně, ale bylo na něm znát, že více než grafici a UX designeři se jeho vývoji věnují programátoři. Hodně věcí ve workflow bylo nelogických a práci spíše brzdil než urychloval.

Ruský produkt FactoryNova nám během testování doslova “umřel pod rukama”. Vývojářům došly peníze a firma je na prodej.

Obloukem jsme se vrátili k ProjectPieru – tentokrát k jeho placené verzi ActiveCollab 1. Uživatelské rozhraní bylo přehledné, práce s ním svižná a na pár nevyhovujících věcí jsme si dokázali zvyknout. Pro verzi ActiveCollab 2 jsem dokonce přeložil uživatelské rozhraní a systém jsme díky tomu měli komplet v češtině a mohli ho používat i naši klienti. Dnes netuším, kde jsem tehdy na přeložení 1858 řádků vzal čas 🙂

V roce 2010 jsem změnil zaměstnání, a přestože nyní používáme Axosoft OnTime , vývoj ActiveCollabu po očku sleduji dál. Moc mě potěšilo, když po roce zdánlivé nečinnosti vývojářů se objevily zprávy o nové verzi. Zároveň s tím přišla možnost setkat se s autorem ActiveCollabu Ilijou Studenem v Praze v rámci ActiveCollab ChitChat Tour.

Vyměnili jsme si pár e-mailů a 18. července jsme se potkali na Karlově mostě. Dvouhodinové setkání bylo zajímavé. Měl jsem možnost vidět alpha verzi ActiveCollab 3, dozvěděl jsem se něco o týmu, který AC vyvíjí, předal několik připomínek a nápadů, co zlepšit. A mimo jiné také zjistil, že budu muset zapracovat na své angličtině :).

A nějaké zprávy ze zákulisí? Po grafické stránce toho v trojce z ActiveCollab 2 moc nezůstalo. Grafické rozhraní je předělané tak, že se přizpůsobuje velikosti monitoru. S vyšším rozlišením si tedy užijete víc pohodlí. Všechno je nyní řešené přes AJAX. Tím odpadá neustálé čekání na reload stránky a vše se zrychlí. Systém je optimalizovaný pro velké množství dat – stovky projektů a stovky požadavků by měl zvládat bez problémů. Prostě samá pozitiva 🙂

Veřejná beta verze má být k dispozici přibližně v září nebo říjnu. Finální verze by se měla objevit na konci roku 2011. Vzhledem k tomu, že nám končí roční předplatné OnTimu, budeme vývoj určitě bedlivě sledovat.

In 2008 I participated in the selection of project management software for the company where I worked. Excel tabs were no longer enough for us. We needed a system in which we could attache documents and record communication, status of the tasks and the time spent on the solution.

As a web company, we wanted a system that will run online and thus accessible anytime and anywhere.

ProjectPier (then ActiveCollab 0.7) did not look bad, but it was obvious that no graphic or UX designers were invited to its development. A lot of things in workflow was illogical and it was rather hindering than accelerating our work.

Russian FactoryNova literally “died under our hands” during the testing. The developers ran out of money and the company is for sale.

After that we returned to ProjectPier – this time to the paid version ActiveCollab 1. The user interface was well-arranged, the work with it was fluent and we were able to get used to the couple of things we didn’tlike so much. For version ActiveCollab 2 I even translated the user interface, to have the system completely in to Czech. Today I have no idea how could I find the time to translate these 1858 rows 🙂

In 2010 I changed jobs, and although we now use Axosoft OnTime, I always keep an eye on the development of ActiveCollab. Lately I was happy to find out that after a year of apparent inactivity of developers, a new version is in sight. At the same time came the opportunity to meet with the author of ActiveCollab Ilija Studen in Prague during his ActiveCollab ChitChat Tour.

We exchanged a few e-mails and on 18th of July we met at the Charles Bridge. Our two-hour meeting was really interesting. I had the opportunity to see the alpha version of ActiveCollab 3, I learned some details about the team that develops AC and gave Ilija a few comments and ideas on what to improve. And among other things, I also found out that I need to work on my English :-).

And some news from behind the scenes? From the visual point of view there is not much left from ActiveCollab 2 in the new version. The graphical interface is redesigned so that it adapts to the size of the monitor. With a higher resolution you will enjoy more comfort. Everything is now solved via AJAX. This eliminates the constant waiting to reload the page and everything runs faster. The system is optimized for large amounts of data – hundreds of projects, and hundreds of requirements should be managed without any problems. Nothing but good news:-)

The public beta version will be available around September or October. The final version should be launched by the end of 2011. Given that our annual subscription of OnTime ends, we will closely monitor the developments.

 • Hi Martin,

  Thank you for your time and for your hospitality, we had so much fun in Czech. Being so close (~8 hour drive), I wonder why we didn’t visit earlier.

  Also thank you for your feedback and suggestions, and for your consideration to switch back to activeCollab when version 3 gets stable.

 • Dobrý den,

  nevíte jak vypadá s oficiálním uvedením ActiveCollab 3?

  Používáme ve firmě tento systém ve verzi 2.3 a jsme s ním velice spokojeni. Před 2 lety nás zachránil “před zhroucením” 🙂

  děkuji

  Martin Jirout

 • Zdravím Martine,
  ActiveCollab má být spuštěn každým dnem, existuje už dokonce beta verze, kterou mají někteří klienti nainstalovanou.
  Viděl jsem to a je to velmi vychytané!
  Mrkněte zatím na Sneak Peak http://www.activecollab.com/version-3/.
  Vašek Krajňák

 • Lukáš Andrýsek

  Dobrý den,
  pořídil jsem si self-hostovanou verzi ActiveCollabu (v současnosti 4.2.16) a (zatím) jsem z něj nadšen. Pouze nemůžu nikde nalézt češtinu. Chtěl jsem Vás požádat, jestli byste nebyl tak hodný a neposkytnul mi Váš překlad – link na fórum nějak nefunguje. Moc by mi to pomohlo. Moc děkuji. Lukáš