WordPress – jak z uživatelů neudělat blbce :)WordPress for our clients, not for dummies :)

Zveřejněno autor   avatar

Jeden z našich nedávných klientů si nechal svůj web předělávat především proto, že k němu neměli redakční sytém. Každou změnu na stránkách museli zadávat externí agentuře, která web vytvořila. Bylo to drahé, zdlouhavé a nepružné. Novou verzi webu jsme vytvořili na WordPressu a důležitou částí dodání bylo zaškolení zaměstnanců, aby mohli obsah a strukturu webu dle aktuálních potřeb upravovat sami.

Přesto, že WordPress znám poměrně dobře a znal jsem i část lidí, které jsem měl školit, bylo potřeba přípravě na školení věnovat dostatečnou pozornost. Chtěl jsem předejít různým zásekům a situacím, kdy zkušený ajťák vše „naprosto jasně a jednoduše“ vysvětlí a nešťastný uživatel vůbec nic nechápe 🙂

Sepsal jsem si podrobný seznam funkcí a kroků, které bylo potřeba s uživateli projít a vysvětlit. Snažil jsem se vytvořit postup, při kterém budou jednotlivé kroky na sebe navazovat a já budu uživatelům odkrývat administraci postupně – jednu část za druhou. Ve finále vznikla kostra školení, která po menších úpravách v závislosti na nainstalovaných pluginech bude snadno použitelná i při dalších podobných uživatelských školeních.

Pokud taky budete školit, můžete se u mě inspirovat: Školení WordPress

A k této suché teorii vám přidám ještě pár praktických tipů k samotnému vedení školení:

 • Počítejte s tím, že na školení budete potřebovat cca 2-3 hodiny. Pozvěte si na něj 4-5 účastníků. Při více lidech by se už školení mohlo protahovat, obzvláště pokud úroveň počítačové gramotnosti jednotlivých účastníků bude různá (což je velmi pravděpodobné).
 • Účastníci mohou sedět dva u jednoho počítače, ideální však je, když má každý svůj.
 • Není na škodu, když si účastníci nevidí vzájemně na monitory, musí se pak spolehnout sami na sebe.
 • Je šikovné když uživatelé v jednom okně prohlížeče otevřenou administraci a v druhém se mohou podívat co jim to dělá na webu.
 • Nezapomeňte dát zhruba v polovině přestávku.
 • Přestávka se dá využít i pro dovysvětlení nejasností, když je například jeden z účastníků pomalejší a není vhodné školení kvůli němu pozastavovat.
 • Průběžně lidi chvalte, nebo jiným způsobem motivujte – bude se jim pracovat lépe, když budou mít pocit, že jim to jde (ale pozor, nedělejte z nich blbce tím že je budete chválit za to, že dobře klikli na odkaz v menu ;).
 • Po školení je dobré účastníkům předat dokument, do kterého mohou nahlížet – já jsem dopsal do stávající kostry školení odpovědi na dotazy, které během školení padly (hlavně tam nezapomeňte napsat adresu administrace 🙂 a tento dokument jsem všem účastníkům, poslal mailem

Teď už mi nezbývá než jim držet palce a doufat, že jsem vše vysvětlil dostatečně jasně a nebudu každých pět minut zvedat telefon s voláním o pomoc až začnou web naplňovat obsahem:)

Tomáš PtáčníkOne of our recent clients have had to remake their web site mainly because it had no CMS. The only one who could make changes to the web was the external agency that created it. This was expensive, time consuming and inflexible. We created the new version of the website in WordPress, and a important part of the delivery was to train the users to be able to edit the site content and structure according to they current needs.

I know WordPress pretty well and I even knowed some of people that I had to train. Despite this, or actually more exactly because of that, I devoted quite a lot of attention to the preparation for the training. I wanted to avoid the situations where the experienced IT specialist explains all “really clearly and simply,” but the unfortunate user does not understand anything:)

I wrote a detailed list of features and steps that I wanted to go through and explain to the users. I tried to create a process in which the steps will run consecutively, and I’ll explain the users one thing after another. The whole work resulted in a document which, after minor adjustments depending on the installed plugins, can be easily used as a skeleton also for other similar user trainings.

Feel free to use it too, If you are preparing for a training:  Školení WordPress

And here a few practical tips on the training itself:

 • You will need about 2-3 hours for the training. Invite 4-5 participants. With more users the length of training could stretch, which very likely would be uncomfortable both for the participants and for you.
 • Every participant should use his own PC.
 • Not bad is when the participants don´t see each other´s monitor. They must rely on themselves this way.
 • It is handy for the users to have two browser tabs (windows) opened. In one of them they work in the administration and they can instantly see what happens on the front of the web in the other one.
 • Do not forget to make a break.
 • You can use the break to explain some details in case that one of the participants is slower and did not understand something.
 • Praise or otherwise motivate the people during the training (but be careful, do not fool them by complimenting just for clicking on a link in the menu ;).
 • After the training I added answers to questions that appeared during the training sent this document to all the participants via e-mail.

Now I have no choice but to keep my fingers crossed for them and hope that I explained everything clearly enough and I don´t have to answer the phone with a call for help every five minutes when they start to fill the web with content 🙂

Tomáš Ptáčník