Kytkajinak.cz – pozor testováno na lidech!Kytkajinak.cz – tested on people!

Zveřejněno autor   avatar

Silvia DoušováBěhem zimy jsme ke spuštění připravovali nový projekt Kytkajinak.cz. Je to mladší sestřička už zaběhnutého obchodu s netradičními svatebními oznámeními Svatbajinak.cz a prodávají se na něm trochu netradiční a hlavně moc krásné svatební kytice. Já dostala za úkol tento web otestovat na několika reálných uživatelích, či spíš uživatelkách.

„Uživatelské testování slouží především k odhalení chyb testovaného webu z hlediska použitelnosti. Při uživatelském testu také poznáte specifické způsoby práce lidí s vaším webem, jejich potřeby a také návyky, které se přímo nemusejí dotýkat vašich stránek, přesto vám však mohou pomoci při jejich vylepšování.“ Píše se na webu Hájedničky.
Sama jsem web pečlivě proklikala, abych našla vše, co ještě nefunguje, protože jak jsem si pamatovala z podzimního Webexpa, uživatelské testování nemá být zaměřeno na hledání technických a funkčních chyb. O moc víc jsem si z toho Webexpa nepamatovala, tak jsem se rozhodla kontaktovat jednoho z průkopníků user experience designu v Čechách, Petra Doušu. Je to můj manžel takže krátká instruktáž proběhla doma u večeře 🙂

Základní zásady uživatelského testování:

 • Testující uživatel musí vědět, že netestujeme jeho, ale web. Pokud mu něco nejde, nebo něco nemůže najít, není to jeho vina, ale pravděpodobně chyba použitelnosti našeho webu.
 • Uživatel má myslet nahlas, říkat co dělá, co hledá, co od jednotlivých kroků očekává
 • Neradit, nenapovídat, zachovávat poker face 🙂

Pár dobrých tipů pro případy kdy respondentovi něco nejde, my moc dobře víme, jak se to dělá, ale neměli bychom mu to říct rovnou (což je někdy sakra těžký:), jsem ještě našla v prezentaci ze zmiňovaného Webexpa.

Pak jsem sehnala dvě ochotné kamarádky a šli jsme na to. Já vím, 2 testy není mnoho, je to o jeden méně, než je minimální doporučovaný počet (při třech testech se už snadněji dají vyloučit čistě subjektivní problémy a připomínky). Ale je to rozhodně víc než nic 🙂 a i tak jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí. Každý z testů trval cca hodinu. Ve svém zápisníku jsem poznámkami popsala 8 stránek (formát A5:)

Obě respondentky dostaly jednoduchý úkol: objednat si vše, co by z kytek ke svatbě potřebovaly. Já jsem se jen dívala, poslouchala, zapisovala si dojmy a snažila se tvářit, že tam nejsem.
Několik chyb v použitelnosti stránek jsem odhalila i sama a testy je ještě potvrdily. Problémy, se kterými jsem dopředu nepočítala, nebo alespoň ne v takové míře, byly hlavně tyto:

 • Uživatel nečte a nemá chuť přemýšlet. Samozřejmě o tom jsem už mnohokrát četla a slyšela, ale vidět to naživo bylo opravdu působivé 🙂
 • Uživatel netuší, co se skrývá za velmi technicky vypadajícím kódem FAQ. Já vím, tohle se na základě dvou testů nedá úplně zobecňovat, ale obě testerky umí dobře anglicky a internet běžně používají, takže pokud tuhle zkratku neznají, tak bude záhadou i pro mnohé další uživatele. (FAQ = Frequently Asked Questions = často kladené dotazy)
 • Uživatel když nakupuje přes internet, chce tam mít košík. Je na to zvyklý z jiných e-shopů, a pokud košík nenachází, je z toho nesvůj 🙂 (i když jsou všechny produkty shromážděny na dvou stránkách a jenom se u nich zaškrtává počet kusů)

Samozřejmě drobnějších chybiček a zádrhelů jsme našli víc a pro naše programátory z toho vyplynulo několik hodin práce. Sama pro sebe jsem si udělala závěr, že uživatelské testování je dobrá zábava 🙂 a i v takovéto miniaturní a celkem amatérské podobě může pomoci lepší použitelnosti webu.

Autor: Silvia DoušováSilvia DoušováDuring the winter months we were working on a new project Kytkajinak.cz. It is the younger sister of our time-proven funny-wedding-invitation-e-shop Svatbajinak.cz. Kytkajinak.cz stands for whimsical bridal bouquets and floral wedding decorations. My job was to run a few usability tests on the web
According to Wikipedia, „usability testing is a technique used to evaluate a product by testing it on users. (…) The aim is to observe people using the product to discover errors and areas of improvement.“
I clicked through the web step-by-step to find the last technical issues to fix as I remembered from a presentation and live testing on last year’s Webexpo conference, that usability testing is not about testing for bugs. But there was not much more I was remembering from the presentation, so I decided to contact one of the pathfinders of user experience design in the Czech Republic Petr Dousa. It wasn’t too difficult as he is my husband. 🙂 He briefed me shortly by dinner.
The basic principles of usability testing are:

 • The user testing our product has to know that, we don’t test him but the web. If he is not able to fulfill the task given, it is not his fault but probably a usability problem of our web.
 • The user should talk as much as possible. About what he sees, what he does and why, what he expects from the steps he is taking.
 • You should not advice the user (which is reeeally hard sometimes:) and keep a poker face(sometimes even harder:)

I also found some useful advices about the communication with the user during the test in the slides from the presentation mentioned above.
Then I made appointments with two of my friends and started to test. I know 2 tests aren’t too much. The recommended number for basic expres mini testing starts at 3 as you can more easily cast out the fully subjective remarks and problems. But 2 are better than nothing and I discovered a couple of issues anyway. Each test took approximately an hour and I used up more than 10 pages in my pocket book taking notes.
Both users had the simple task to order all the flowers they would need for a wedding. I was just observing, listening, taking notes and trying to be almost invisible.
I have discovered a few of usability problems myself and the tests have proven them. The main knots I did not expect or did not expect them being so big, were the following:

 • The user doesn’t read and he is not willing to think. Of course I have read this for so many times but to see it in real life was really impressive. 🙂
 • The Czech user has no idea of what FAQ could mean. OK maybe I should not generalize like this after two tests, but both the girls testing speak English and use the internet routinely. If they both do not know this acronym, it will be a puzzle for quite a lot of other users too I think.
 • While shopping on the internet, the user wants to have a shopping cart there. Regardless of how simple the shop is, the user is used to have a cart and feels uncomfortably without it.

Of course there were more smaller defects and problems I have found and the tests resulted in a number of working hours for our programmers. As for myself I ended up with the conclusion that usability testing is fun and also in this simple home-made form it can help to improve the usability of your web or other product.

Silvia Doušová