Archiv - September 2010

Vítr a voda v CIWireWind and water in CIWire

Wednesday, 1 September 2010

Silvia DoušováCIWire má krásné nové kanceláře. Designově sladěné s grafikou webu, s originálními obrázky malovanými přímo na zdi, válecími pytli v kuchyňce, nábytkem převážně z mé oblíbené IKEA a parádními ergonomickými židlemi (které ale nejsou kompatibilní s minisukní, protože mají kousavý potah:). A navrch k tomu všemu má CIWire ve svých kancelářích zmapované a z velké části i zharmonizované energie.

Při své první návštěvě jsem sem totiž přišla v roli konzultanta Feng shui. Toto staré čínské umění (jehož název v překladu znamená vítr a voda) se primárně snaží o organické začlenění budov do krajiny a okolního prostoru. V hotovém domě pak pracuje s volbou barev a rozmístěním nábytku a doplňků tak, aby vytvořili harmonický celek, který bude příjemný a prospěšný pro jeho obyvatele.

Podle čínských nauk o světě zde působí tři hlavní síly: země, člověk a nebesa. Země člověka podporuje a nebesa ho… taky podporují. Když však člověk nekoná v souladu se zákonitostmi nebes a země, čekají ho potíže. Feng shui zkoumá jak postavit a vnitřně uspořádat budovy tak, aby žádné potíže nenastaly. Aby dům respektoval a využil energetické toky a přírodní cykly, které Číňani po staletí vypozorovali. Takový dům své obyvatele energeticky nabíjí a pomáhá jim ve všech oblastech jejich života. V případě již existujících potíží se Feng shui může zaměřit na jejich zmírnění či odstranění.

Můj rozbor zohledňuje obecný vliv jednotlivých světových stran, přesnou směrovou orientaci budovy vůči světovým stranám a moment, kdy byl prostor domu oddělen od okolí – tj. rok,  kdy byla postavena střecha. Následuje výpočet energetického potenciálu budovy a odvození konkrétních kroků pro jeho harmonizaci.

Pro CIWire to dopadlo dobře. Dům, tak jak byl svého času postaven, podporuje aktivitu a podnikání. Barvy použité v jednotlivých místnostech se většinou shodují s tím, co bych na základě rozboru navrhovala sama. Není teda potřeba nic bourat, malovat, ani šoupat nábytek, stačí přidat pár doplňků ve vhodných barvách nebo materiálech a energie by měli proudit k našemu všeobecnému prospěchu.

Autor: Silvia Doušová
Moje stránky věnované Feng shui.

Silvia DoušováCIWire has moved to its wonderful new offices. They are perfectly tuned to align with the corporate design. There are original pictures painted directly on the walls, fatboys in the dining room, furniture from my beloved IKEA and some really comfortable rolling chairs (unfortunately not compatible with a mini-skirt for its hackly coating 🙂 And in addition to all this we have inspected and harmonized the offices energy flows.

First I came here I met the CIWire team as a Feng shui consultant. Feng shui – meaning wind and water – is an ancient Chinese art and science seeking for a balanced interaction between a building and its surrounding environment. Inside the house it works with choosing the right colors, materials and accessories to create a comfortable and supporting space.

According to the Chinese philosophy, there are three main powers: Earth, People and Heaven. Earth supports People and Heaven.. supports them too. But if one does not act in accordance with the main patterns of Earth and Heaven, she or he has to expect problems. Feng shui explores the way how to build and arrange a building that does not attract problems. A building, which respects and takes use of the energy flows and natural cycles discovered and scrutinized by the Chinese. Such a house assures the health and good fortune for people inhabiting it. In case the inhabitants of a building are already facing problems, Feng shui can focus on dissolving or reducing the negative impacts.

While analyzing a space I take the general influence of the points of the compass, the exact orientation of the building and its age in account. Basing on these facts I can calculate the energetic potential of the building and infer the main cures to harmonize it.

The analysis ended up good for CIWire. The house, where the offices are placed, supports wealth and business. The wall colors suggested by the interior designer can cure the energetic misbalances in most of the rooms. There is no need of any fundamental changes – no pulling down walls or moving furniture. It is enough to fine tune some details and the energies flowing through the offices should support our health and prosperity.

Silvia Doušová