Plzen.comm 1Plzen.comm 1

Zveřejněno autor   avatar

Prague has its BuzzMeet. Prague has its WebExpo. Prague has its Business TUESDAY… Where do the geeks and IT innovators meet in Plzen? Until 24th of March   2010 the answer was – nowhere. But the ices melted thanks to initiative of Vaclav Krajnak from CIWire s.r.o. The creation of group Plzen.comm on professional community network LinkedIn and following 1st meeting did not go unnoticed for about fifteen IT specials and geeks, who work in Plzen and have already achieved successes and some status.

Choice of place was a good one – The PUB 2 in Pražská. This tavern is a non-smoking one, which was welcomed by most of those who appeared, because I don’t know many IT geeks who do cigarettes. Separated lounge provided environment peaceful enough for presentations, yet it was not a problem in the following enthusiastic discussion, which gets you hungry and thirsty. Also the projector location is ideal for those purposes.

The evening was officially started by the organizer and his few slides on the subject of Mockups, an useful way to present wireframes of web site structure and logic design. Almost everyone who attended was met with some problem, how to present a concept of a complex internet project to their customers, so they understand it and discuss the necessary changes before the actual work is done. Mockups appear here as an ideal tool.

The discussion has been at first about the experience with Mockups applications (MockFlow, Balsamiq, Axure Pro…), but later expanded to sharing the woes and bliss of working in the IT market and continued till the closing hours. We did not make it to the first place in consuming the most of pilsner beer that night, but everybody left richer with some new contacts, ideas and maybe inspiration for new projects. And that was the intension of such evening!

Written by Pavel Kuncl.
Join the Linkedin Group Plzen.comm to find out more.

Praha má svůj BuzzMeet. Praha má své WebExpo. Praha má své Business TUESDAY… A kde se mohou scházet geekové a IT inovátoři v Plzni? Až do 24. března 2010 zněla odpověd – nikde. Naštěstí díky iniciativě Vaška Krajňáka z CIWire s.r.o. se povedlo prolomit plzeňské stojaté ledy. Založení skupiny Plzen.comm na profesní sociální síti LinkedIn a následné uspořádaní 1. setkání neušlo pozornosti zhruba patnáctce IT specialistů a nadšenců, kteří v Plzni působí a ve svém oboru již dosáhli úspěchů a i určitého renomé.

Jako dobrá volba se ukázal i výběr místa – The PUB 2 v Pražské ulici. Tato restaurace je nekuřácká, což většina účastníků jistě přivítala, neboť neznám příliš IT geeků holdujícím cigaretám. Oddělený salónek poskytoval dostatek klidu pro prezentaci, ale zároveň nebyl stranou dění při následné zanícené diskuzi, při které snadno vyhládne a vyžízniví. Také přítomnost projektoru je pro tyto účely ideální.

Večer byl oficiálně zahájen samotným pořadatelem a jeho dobře připravenou přednáškou o Mockups, užitečném způsobu wireframe prezentace návrhu struktury a logiky webových stránek. Snad každý z účastníků meetingu se někdy setkal s problémem, jak svým zákazníkům co nejnázorněji předložit koncept složitějšího internetového projektu tak, aby ho pochopili a případné požadavky na změny přednesli ještě před zahájením vlastní práce. Mockups se zde ukazují jako ideální nástroj.

Debata, zprvu zaměřená na zkušenosti s konkrétními Mockups aplikacemi (MockFlow, Balsamiq, Axure Pro…), se postupně rozšířila na obecnou diskuzi o strastech a slastech podnikání na IT trhu, která trvala až do zavíracích hodin podniku. Na první místo v protočených litrech plzeňského piva se náš stůl ten večer sice nedostal, nicméně každý odcházel bohatší o nové kontakty, nápady a třeba i o inspiraci k novým projektům. A přesně takový byl i záměr setkání!

Napsal Pavel Kuncl.
Pokud chcete vědět více, přidejte se do LinkedIn skupinyPlzen.comm.