Netclub with Martin KasaNetclub s Martinem Kasou

Zveřejněno autor   avatar

Martin Kasa taken from Lupa.czThe march edition of Netclub meeting in Prague on 24th March hosted Martin Kasa. Mr. Kasa is one of the founders of Kasa.cz – a big czech eshop with various sortiment from TVs to furniture. Kasa.cz was sold to its current owners in 2009 and Mr. Kasa ended his relations with the company in February 2010.

The discussion was very interesting and inspiring. You can find the transcript on Lupa.cz. We want to point out the opinion of Mr. Kasa on the software he and his team build and used in his company. Mr. Kasa thinks the software build in house is a competitive advantage. You are able to add new features in almost real-time and make it to suit the company needs.

We share his view. Nowadays the companies have to innovate to get the best for their customer. When your company relies on a big enterprise solution from gigants like SAP, IBM etc. the implementation of changes and innovation requires a lot of time and expertise. In our previous venture Filmopolis.cz the eshop and stock application was built in house and evolved constantly with the rising demands from our customers and our staff. Although we planned to move to a standard solution, we aborted. Simply because the packaged software was not compatible with our business model and the changes to this software would be almost impossible make.

Mr. Kasa is now an investor and is looking for startups which would need his experience in the strategic part of the business. You can follow him on SixDots.Martin Kasa taken from Lupa.czBřeznové setkání Netclub meeting se konalo v Praze 24. 3., s Martinem Kasou jako hostem. Martin Kasa je jedním ze zakladatelů Kasa.cz – velkého českého eshopu s různým sortimentem; počínaje televizemi až po nábytek. Server Kasa.cz byl prodán současným majitelům v roce 2009. Pan Kasa ukončil spolupráci s touto společnosti v únoru 2010.

Diskuse byla velmi zajímavá a inspirující. Na detailní záznam se můžete podívat na Lupa.cz. Rádi bychom vyzvedli názor pana Kasy na software, který on a jeho společnost vytvořili a používali ve firmě. Pan Kasa si myslí, že software postavený ve firmě je podnikatelská výhoda. Nejen, že umožňuje přidávat nové vlastnosti skoro v reálném čase, ale je možné jej nastavit přesně podle potřeb firmy.

Tento názor sdílíme také. V dnešní době musí totiž společnosti neustále zdokonalovat a zlepšovat služby pro své zákazníky. Pokud se společnost spoléhá na velká podniková řešení od gigantů jako je SAP, IBM atd., musí počítat s tím, že implementace změn a inovací si vyžádají hodně času a odborných znalostí. V našem předešlém podniku Filmopolis.cz jsme sami vyvinuli eshop a aplikaci na řízení skladu, které jsme postupně přizpůsobovali rostoucím požadavkům našich zákazníků i našich zaměstnanců. Ačkoliv jsme se chtěli přesunout ke standardizovanému řešení, rozhodli jsme se opačně. Důvod je jasný – standardní softwarový balík nebyl kompatibilní s naším obchodním modelem a změny v softwaru bylo skoro nemožné provádět.

Pan Kasa vystupuje v současné době jako investor hledající startupy, kterým by mohl předat své zkušenosti s obchodními strategiemi. Naleznete jej na SixDots.