Our hardware providerNáš poskytovatel hardware

Zveřejněno autor   avatar

Since our business continues to grow, we plan to open new offices in the first half of 2010 in Plzen. We and our company colleagues need some network and computers to work on. Normally we would build our infrastructure on our own as we are computer geeks. But we decided otherwise.

Our experience from previous companies tells us it’s saving on the wrong side. In the past we bought PC parts from vendors and got them quite cheap. We build the computers on our own, so we saved some money in the beginning. But later on, some of the parts began to malfunction and we came into trouble. Just when we needed to work the most, some PC died and we couldn’t. Instead we had to concentrate on the hardware issues. In some years we had to hire someone to take care of the problems. Bottom line is these issues cost too much.

Now we decided to buy the computers from well-known vendors including some warranty. We have gone to HP and Dell to get offers and compare them. On the paper both looked the same – same price, same financing options, same configuration. We have thought about the past and gone with the Dell offer, as we expect their warranty to be slightly better than HPs. Our past experience with Dell servers and storages has been very good. One thing against Dell is that you need a certified supplier for most of the parts, when at HP almost anyone can repair the machines. But we want Dell to take care of us, so this doesn’t pose a problem at all.

As with the financing we had options to buy cash, get an operational leasing or financial leasing. It is better for the company’s cash flow to get a leasing. The financial leasing was one percent more expensive than the operational one, but in the end, you can keep the hardware which is not the case with operational leasing.

We look forward for our new company network and hope we can write a good review for Dell in 36 months.Jelikož se naší společnosti daří, plánujeme otevřít nové kanceláře v Plzni v první polovině roku 2010. Budeme tak potřebovat počítačovou síť a pracovní stanice. Jelikož jsme počítačoví experti, mohli bychom si postavit infrastrukturu sami. Rozhodli jsme se ale jinak.

Naše zkušenost z předchozích firem říká, že jde o šetření na špatném místě. V minulosti jsme kupovali počítačové díly z velkoobchodů a to velice levně. Postavili jsme si vlastní počítače a tak jsme na začátku ušetřili nějaké peníze. Později začali některé součástky odcházet a dostali jsme se tak do potíží. Zrovna když jsme potřebovali nejvíce pracovat, přestalo nějaké PC fungovat a my jsme se nemohli věnovat důležitému. Místo toho jsme řešili hardwarové problémy. Po několika letech jsme dokonce museli najmout osobu, která tyto problémy řešila. Ve finále nás problémy přišly na příliš mnoho peněz.

Teď jsme se rozhodli jít jinou cestou a koupit značkové počítače včetně dostatečných záruk.  Pro nabídky jsme zašli do HP a Dellu a pak jsme je porovnali. Na papíře vypadaly obě stejně – stejná cena, stejné financování, stejné konfigurace. Připomněli jsme si minulost a vybrali Dell, neboť očekáváme, že jejich záruka bude o chlup lepší než ta od HP. Naše předchozí zkušenosti se servery a storage od Dellu byly velmi dobré. Jediná nevýhoda je, že u Dellu potřebujete na opravu certifikované experty, kdežto stanice od HP může opravovat každý.

Co se financování týče, měli jsme na výběr mezi platbou hotovostí, operačním nebo finančním leasingem. Pro firemní cash-flow je leasing lepší volbou. Finanční leasing byl sice o procento dražší, ale na konci si hardware můžeme ponechat, což bychom v případě operačního leasingu nemohli.

Už se těšíme na naši novou počítačovou síť a doufáme, že budeme za 36 měsíců psát o dobrých zkušenostech.