Domain transfersPřevody domén

Zveřejněno autor   avatar

Sooner or later in running your business you might come across domain transfers. Either you need to move your domains to a new provider or your customers would like to migrate to you and your provider. There are some issues that you might come across. Please consider that each domain extension is being handled diffently. Herein I will discuss the domains .cz, .com and .eu. As we work with czech domain registrant Web4U we do most of the transfers on .cz domains.

To transfer a domain you need AuthID – a secure password that is provided only to the owner of the domain. In case of CZ domain the owner can obtain it via an email request, which can be made from the transfer request form of your registrant. The password arrives almost instantly and the owner can forward it to you. If the email account is obsolete and the password cannot be received this way, you need to visit the pages of national domain manager like Nic.cz. On this page you can request the password to be delivered to a email of your choice, however the owner needs to confirm his identity either by a lawyer and send this confirmation on paper via post. Another option is to send a digitally signed email to the email address provided after the request. The email option is fast enough – you receive the  password in matter of hours, but not everybody has a personal digital sign. For example for Austria domains you fill out a form and send it via fax.

You enter the AuthId password into the providers transfer form and the domain appears in your account. Now you need to change the DNS Nameset so the DNS data you enter in your account are taken into action. This change needs also be confirmed using password sent to the email of the owner. You see you run into problems when the domain owner data are invalid. Best practice is to repair the invalid data first and then go from there.

When transferring a .com domain Web4U requires a payment for the next year, you won’t lose the time you already have payed for as the new purchased period adds to the existing one. Please check your domain provider if this is also the case.  Transfer of .eu domain is not that good – you lose the time and the domain acts like it has been bought right at that time. This is a policy that is implemented via the domain administrator so you won’t be able to dodge it.

Domains are your very assets and you should protect them well. If your data changes make sure your domains are up to date so you receive any notifications regarding these. You can use the registrant GoDaddy.com if you want to remain anonymous as the domain owner – but not for .cz domains as far as we know.Dříve nebo později se ve vašem podnikání setkáte s převodem domény. Buď budete muset přesunout vaši doménu k novému poskytovateli nebo se vaši zákazníci přestěhují k vám a vašemu providerovi. Je zde několik problémů, na které můžete v průběhu převodu narazit. Vemte prosím také v úvahu, že každá doména se nastavuje jinak. Budeme zde mluvit hlavně o .cz,. com a .eu doménách. My spolupracujeme s Web4U (registrace a správa domén v Čechách), a nejčastěji provádíme převod .cz domén.

K převodu domény potřebujete AuthID – bezpečné heslo, které zná pouze majitel domény. V případě CZ domény jej může získat prostřednictvím emailové žádosti, kterou pošle z převodního formuláře správce domén. Heslo dorazí téměř okamžitě a jeho majitel vám jej jako správci domény přepošle. Pokud je emailový účet neplatný a heslo tudíž nemůže touto cestou dorazit, musíte navštívit stránky národního správce CZ domén – Nic.cz. Na této stránce si můžete zažádat o heslo, které vám bude doručeno na libovolný vámi zvolený email. Nicméně identita vlastníka domény musí být úředně ověřena a toto potvrzení posláno poštou. Jako jiná možnost se pak jeví zaslání emailu podepsaného elektronickým podpisem na email Nic.cz poskytnutý po zažádání hesla. Tento způsob je poměrně rychlá volba, protože celá záležitost se vyřídí zhruba do hodiny, ne každý však disponuje elektronickým podpisem. U rakouských domén se například postupuje tak, že se vyplní formulář – podepíše stávající i nový majitel domény, a následně se pošle faxem.

Doména se objeví na vašem účtě po zadání AuthID hesla do převodního formuláře. Nyní je nutné změnit nastavení DNS Namesetu, aby DNS data, která vyplňujete ve vašem účtu byla brána v potaz. Tuto změnu musíte také potvrdit heslem, které je opět zasláno majiteli domény. Jak je vidno, pokud jsou data domény neplatná, znamená to problémy. Nejlépe tedy uděláte, když na začátku neplatná data opravíte a veškeré další úpravy v nastavení domény budete dělat až poté.

Pokud převádíte .com doménu, vyžaduje Web4U platbu za doménu na další rok. Neztratíte přitom již vaše předplacené období, protože nově prodloužená perioda se přičítá právě k tomuto období. Zkontrolujte si u svého poskytovatele, jestli je tomu tak. S převodem .eu domény už situace není tak růžová – přijdete o předplacené období a doména se chová, jako kdybyste ji právě koupili. Tato politika je uplatňována kořenovým registrátorem a není možné se jí vyhnout.

Domény jsou vašimi aktivy, a proto je opatrujte jako oko v hlavě. Pokud měníte vaše údaje, dohlédněte na to, že změny provedete také u vašich domén, abyste obdrželi všechny informace, které se jich týkají. Jestli chcete zůstat jako majitel domény v plné anonymitě, můžete využít např. služeb GoDaddy.com, které skutečného majitele skrývají. U CZ domén nám tato možnost není známa.