Archiv - March 2010

Domain transfersPřevody domén

Sunday, 21 March 2010

Sooner or later in running your business you might come across domain transfers. Either you need to move your domains to a new provider or your customers would like to migrate to you and your provider. There are some issues that you might come across. Please consider that each domain extension is being handled diffently. Herein I will discuss the domains .cz, .com and .eu. As we work with czech domain registrant Web4U we do most of the transfers on .cz domains.

To transfer a domain you need AuthID – a secure password that is provided only to the owner of the domain. In case of CZ domain the owner can obtain it via an email request, which can be made from the transfer request form of your registrant. The password arrives almost instantly and the owner can forward it to you. If the email account is obsolete and the password cannot be received this way, you need to visit the pages of national domain manager like Nic.cz. On this page you can request the password to be delivered to a email of your choice, however the owner needs to confirm his identity either by a lawyer and send this confirmation on paper via post. Another option is to send a digitally signed email to the email address provided after the request. The email option is fast enough – you receive the  password in matter of hours, but not everybody has a personal digital sign. For example for Austria domains you fill out a form and send it via fax.

You enter the AuthId password into the providers transfer form and the domain appears in your account. Now you need to change the DNS Nameset so the DNS data you enter in your account are taken into action. This change needs also be confirmed using password sent to the email of the owner. You see you run into problems when the domain owner data are invalid. Best practice is to repair the invalid data first and then go from there.

When transferring a .com domain Web4U requires a payment for the next year, you won’t lose the time you already have payed for as the new purchased period adds to the existing one. Please check your domain provider if this is also the case.  Transfer of .eu domain is not that good – you lose the time and the domain acts like it has been bought right at that time. This is a policy that is implemented via the domain administrator so you won’t be able to dodge it.

Domains are your very assets and you should protect them well. If your data changes make sure your domains are up to date so you receive any notifications regarding these. You can use the registrant GoDaddy.com if you want to remain anonymous as the domain owner – but not for .cz domains as far as we know.Dříve nebo později se ve vašem podnikání setkáte s převodem domény. Buď budete muset přesunout vaši doménu k novému poskytovateli nebo se vaši zákazníci přestěhují k vám a vašemu providerovi. Je zde několik problémů, na které můžete v průběhu převodu narazit. Vemte prosím také v úvahu, že každá doména se nastavuje jinak. Budeme zde mluvit hlavně o .cz,. com a .eu doménách. My spolupracujeme s Web4U (registrace a správa domén v Čechách), a nejčastěji provádíme převod .cz domén.

K převodu domény potřebujete AuthID – bezpečné heslo, které zná pouze majitel domény. V případě CZ domény jej může získat prostřednictvím emailové žádosti, kterou pošle z převodního formuláře správce domén. Heslo dorazí téměř okamžitě a jeho majitel vám jej jako správci domény přepošle. Pokud je emailový účet neplatný a heslo tudíž nemůže touto cestou dorazit, musíte navštívit stránky národního správce CZ domén – Nic.cz. Na této stránce si můžete zažádat o heslo, které vám bude doručeno na libovolný vámi zvolený email. Nicméně identita vlastníka domény musí být úředně ověřena a toto potvrzení posláno poštou. Jako jiná možnost se pak jeví zaslání emailu podepsaného elektronickým podpisem na email Nic.cz poskytnutý po zažádání hesla. Tento způsob je poměrně rychlá volba, protože celá záležitost se vyřídí zhruba do hodiny, ne každý však disponuje elektronickým podpisem. U rakouských domén se například postupuje tak, že se vyplní formulář – podepíše stávající i nový majitel domény, a následně se pošle faxem.

Doména se objeví na vašem účtě po zadání AuthID hesla do převodního formuláře. Nyní je nutné změnit nastavení DNS Namesetu, aby DNS data, která vyplňujete ve vašem účtu byla brána v potaz. Tuto změnu musíte také potvrdit heslem, které je opět zasláno majiteli domény. Jak je vidno, pokud jsou data domény neplatná, znamená to problémy. Nejlépe tedy uděláte, když na začátku neplatná data opravíte a veškeré další úpravy v nastavení domény budete dělat až poté.

Pokud převádíte .com doménu, vyžaduje Web4U platbu za doménu na další rok. Neztratíte přitom již vaše předplacené období, protože nově prodloužená perioda se přičítá právě k tomuto období. Zkontrolujte si u svého poskytovatele, jestli je tomu tak. S převodem .eu domény už situace není tak růžová – přijdete o předplacené období a doména se chová, jako kdybyste ji právě koupili. Tato politika je uplatňována kořenovým registrátorem a není možné se jí vyhnout.

Domény jsou vašimi aktivy, a proto je opatrujte jako oko v hlavě. Pokud měníte vaše údaje, dohlédněte na to, že změny provedete také u vašich domén, abyste obdrželi všechny informace, které se jich týkají. Jestli chcete zůstat jako majitel domény v plné anonymitě, můžete využít např. služeb GoDaddy.com, které skutečného majitele skrývají. U CZ domén nám tato možnost není známa.

Our hardware providerNáš poskytovatel hardware

Sunday, 7 March 2010

Since our business continues to grow, we plan to open new offices in the first half of 2010 in Plzen. We and our company colleagues need some network and computers to work on. Normally we would build our infrastructure on our own as we are computer geeks. But we decided otherwise.

Our experience from previous companies tells us it’s saving on the wrong side. In the past we bought PC parts from vendors and got them quite cheap. We build the computers on our own, so we saved some money in the beginning. But later on, some of the parts began to malfunction and we came into trouble. Just when we needed to work the most, some PC died and we couldn’t. Instead we had to concentrate on the hardware issues. In some years we had to hire someone to take care of the problems. Bottom line is these issues cost too much.

Now we decided to buy the computers from well-known vendors including some warranty. We have gone to HP and Dell to get offers and compare them. On the paper both looked the same – same price, same financing options, same configuration. We have thought about the past and gone with the Dell offer, as we expect their warranty to be slightly better than HPs. Our past experience with Dell servers and storages has been very good. One thing against Dell is that you need a certified supplier for most of the parts, when at HP almost anyone can repair the machines. But we want Dell to take care of us, so this doesn’t pose a problem at all.

As with the financing we had options to buy cash, get an operational leasing or financial leasing. It is better for the company’s cash flow to get a leasing. The financial leasing was one percent more expensive than the operational one, but in the end, you can keep the hardware which is not the case with operational leasing.

We look forward for our new company network and hope we can write a good review for Dell in 36 months.Jelikož se naší společnosti daří, plánujeme otevřít nové kanceláře v Plzni v první polovině roku 2010. Budeme tak potřebovat počítačovou síť a pracovní stanice. Jelikož jsme počítačoví experti, mohli bychom si postavit infrastrukturu sami. Rozhodli jsme se ale jinak.

Naše zkušenost z předchozích firem říká, že jde o šetření na špatném místě. V minulosti jsme kupovali počítačové díly z velkoobchodů a to velice levně. Postavili jsme si vlastní počítače a tak jsme na začátku ušetřili nějaké peníze. Později začali některé součástky odcházet a dostali jsme se tak do potíží. Zrovna když jsme potřebovali nejvíce pracovat, přestalo nějaké PC fungovat a my jsme se nemohli věnovat důležitému. Místo toho jsme řešili hardwarové problémy. Po několika letech jsme dokonce museli najmout osobu, která tyto problémy řešila. Ve finále nás problémy přišly na příliš mnoho peněz.

Teď jsme se rozhodli jít jinou cestou a koupit značkové počítače včetně dostatečných záruk.  Pro nabídky jsme zašli do HP a Dellu a pak jsme je porovnali. Na papíře vypadaly obě stejně – stejná cena, stejné financování, stejné konfigurace. Připomněli jsme si minulost a vybrali Dell, neboť očekáváme, že jejich záruka bude o chlup lepší než ta od HP. Naše předchozí zkušenosti se servery a storage od Dellu byly velmi dobré. Jediná nevýhoda je, že u Dellu potřebujete na opravu certifikované experty, kdežto stanice od HP může opravovat každý.

Co se financování týče, měli jsme na výběr mezi platbou hotovostí, operačním nebo finančním leasingem. Pro firemní cash-flow je leasing lepší volbou. Finanční leasing byl sice o procento dražší, ale na konci si hardware můžeme ponechat, což bychom v případě operačního leasingu nemohli.

Už se těšíme na naši novou počítačovou síť a doufáme, že budeme za 36 měsíců psát o dobrých zkušenostech.