Sole entrepreneurs want to be online as wellŽivnostníci chtějí být také online

Zveřejněno autor   avatar

In our circle of friends and business people there are always some that want to promote their sole trader business via web. Only in 2010 we came across a photographer, a fashion designer and a camera operator wanting a professional website. Their main goal is to be online. So what should they do?

First thing every sole trader has to realize is that there are thousands like him and everybody wants to be the best. But the web visitors don’t care about any of those. They want to find a service when they need it or admire the work of someone they already know. Basically the visitors want something different than the web site owner. Think about how you would search for a service provider and make it or pay for it to be on this particular spot.

Ok, but my competition has a web presence and so I have to be online too, is the typical response. That’s right, but to be online doesn’t necessary mean to have a website www.johmdoe-theplumber.com. And give a small fortune for it. There are plenty ways to be online for free and in the company of others with the same line of business.

For start every photographer should have a Flickr profile. Every director, cameraman should have an Youtube channel. This way you can present your work and that is the most important thing for the customer. And it doesn’t cost a dime. Your business card with url http://flickr.com/johndoe will look just fine.

If you still want an own website, you can always integrate the content from mentioned websites to yours. You can use WordPress, its plugins or make your own. Like we did with www.gardencinema.cz for Jiri Zahranik.

V našem kruhu přátel (podnikatelů) se vždy objevuje někdo, kdo chce prezentovat svou živnost na webu. Jenom v roce 2010 jsme se setkali s fotografkou, návrhářkou a kameramanem. Jejich hlavním cílem je být online. Co by tedy měli udělat?

Zaprvé by měl každý živnostník pochopit, že jemu podobných jsou tisíce a každý chce být ten nejlepší. Jenže internetoví návštěvníci se o ně vůbec nezajímají. Chtějí najít poskytovatele služby, když ji potřebují nebo sledovat  práce někoho, koho již znají. Návštěvníci tak chtějí něco úplně jiného než majitel stránek. Zamyslete se nad tím, kde byste hledali poskytovatele služeb. Podnikněte takové kroky, abyste se na tom místě objevili právě vy. Jednou z možností je zaplatit si takovou pozici.

Dobře, ale moje konkurence má webovou stránku a já musím být také online, je typická reakce živnostníka. To je pravda, ale být online neznamená automaticky, že musíte mít stránky www.franta-truhlar.cz a ještě za ně platit. Je spousta možností, jak být zadarmo online a v tom správném okruhu lidí.

Pro začátek by měl mít každý fotograf profil na flickr.com. Každý režisér, kameraman musí mít kanál na youtube.com. Takto můžete prezentovat svou práci a to je pro zákazníka nejdůležitější. A nestojí to ani halíř. Na vizitce pak např. http://flickr.com/franta vypadá velmi dobře.

Pokud stále stojíte o vlastní stránky, můžete do nich snadno integrovat svůj obsah ze zmíněných portálů. Stačí na to redakční systém WordPress a odpovídající pluginy, případně jejich upravená verze. Stejně jsme to udělali pro Jiřího Zahradníka s www.gardencinema.cz.