A new decadeNová dekáda

Zveřejněno autor   avatar

We hereby welcome you to the decade.

We wish you a successful 2010 [twenty-ten]. As the new decade arrives we see a couple of retrospectives for the previous decade. Let’s hope the next decade will be as much exciting as the previous one, will bring new opportunities and new successful businesses and startups.

We plan to add a post every two weeks both in czech and in english. Hope you will find them interesting.Vítejte do nové dekády.

Přejeme všem úspěšný rok 2010 [dvacet-deset]. S tím jak přichází nová dekáda, objevují se všude pohledy na minulou desetiletku. Doufáme, že další roky budou stejně vzrušující jako předchozí, přinesou nové příležitosti, nové úspěšné podniky a startupy.

Plánujeme obnovit pravidelnou dávku příspěvku každé dva týdny, jak v češtině tak v angličtině. Věříme, že pro Vás budou zajímavé.